Konference Úspěch pro každého žáka 2017. Škola ve světle celospolečenských změn

Srdečně zveme na další ročník konference ke vzdělávací politice!

ucimekvalitne.cz