Dobře se učit dnes nestačí, říká autor obdivované vzdělávací reformy v Kanadě

V květnovém vydání EDUzínu a současně Lidových novinách vyšel rozhovor Lucie Kocurové s Michaelem Fullanem, profesorem z Torontské univerzity, který byl hlavním řečníkem Konference: Úspěch pro každého žáka 2021.

Nová pedagogika učitele staví do role aktivátora učení, který studentům nabízí otázky a problémy k řešení. Když před studenty stojí nějaká zajímavá výzva, jsou zapojení, spolupracují, snaží se přijít s nějakým zajímavým nápadem, pak se opravdu učí.

Celý profesní život zasvětil kvalitnímu vzdělávání a reformám vzdělávacích systémů, protože věří, že školy by měly nejen předávat znalosti, ale především vychovávat schopné lidi, kteří jsou připraveni čelit výzvám, jako je klimatická změna nebo rostoucí sociální nerovnosti. Profesor Michael Fullan z Torontské univerzity se podílel na přerodu školských systémů v několika státech světa. „Neznám přesně situaci v Česku, ale podle otázek z publika a ohlasů na mé vystoupení soudím, že jste připraveni rozjet rozsáhlé změny. Jen je třeba začít,“ říká.

Celý článek najdete na EDUzínu.