Čtení na léto – Zpravodaj SKAV 9/2016

V letním čísle Zpravodaje SKAV si můžete přečíst:

  • o dubnové konferenci Úspěch pro každého žáka,
  • o všem, co jste chtěli vědět o České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a k tomu i rozhovor s její předsedkyní Klárou Laurenčíkovou,
  • působivý přehled o všech kulatých stolech, které ve školním roce 2015/2016 uspořádali SKAV a EDUin,
  • informace o praktických dopadech novely školského zákona v oblasti podpory žáků se SVP,
  • zprávy z členských organizací.

Příjemné počtení!