Aktuální stav příprav konference

Milí příznivci a milé příznivkyně naší iniciativy i konference.

Vzhledem ke stávající situaci a měnícím se pravidlům pro konání akcí zvažujeme nyní několik variant formátu konference Úspěch pro každého žáka 2020 – naživo, online, kombinace obojího. Přibližně začátkem září vás budeme informovat o vítězné variantě. Každopádně 3. 11. 2020 se něco uděje, takže si termín ponechte ve svých diářích.

Krásné léto vám přeje celý tým iniciativy Úspěch pro každého žáka!

Informace ke konferenci
ucimekvalitne.cz
facebook